Bạn nghĩ sao về “tính nam độc hại”?

  1. Tâm lý học

Mình nhớ tới một chủ đề trên reddit về “tính nam độc hại”. Quan niệm phổ biến cho rằng đàn ông không được thể hiện sự yếu đuối, cảm xúc tiêu cực. Họ không che dấu điều đó và vì không ai quan tâm. 

Các bạn nghĩ sao về điều này? 
Các Noron-ers đã hay sắp có con trai, các bạn sẽ dạy con trai bạn như thế nào? 
Từ khóa: 

tâm lý học

Phụ nữ trong tương lai sẽ trở lại với dáng vẻ mạnh mẽ, thống trị thế giới như wonder woman

535B7001-FC80-4D3E-A172-4E4141DBD264

Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Phụ nữ chúng tôi đã muốn đánh đổ, có anh nào không đổ?

Trả lời

Phụ nữ trong tương lai sẽ trở lại với dáng vẻ mạnh mẽ, thống trị thế giới như wonder woman

535B7001-FC80-4D3E-A172-4E4141DBD264

Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Phụ nữ chúng tôi đã muốn đánh đổ, có anh nào không đổ?