1. Tình yêu

Bạn nghĩ sao về tình yêu giữa thầy và trò?

Từ khóa: Tình yêu

Tình thầy trò cũng giống như tình cảm giữa hai con người thôi. Không phân biệt nghề nghiệp. Mặc dù nhiều khi nó không hoàn hảo nhưng ngôn tình nhưng tình thầy trò đẹp mà:))

Trả lời

Tình thầy trò cũng giống như tình cảm giữa hai con người thôi. Không phân biệt nghề nghiệp. Mặc dù nhiều khi nó không hoàn hảo nhưng ngôn tình nhưng tình thầy trò đẹp mà:))

Tình yêu đẹp :))

tốt chư sao

Thầy giáo cấp 3 của mình cưới học sinh của thầy và là hoa khôi của trường ^^, còn có ông anh khác cưới cô giáo thì làm hẳn tổng thống cơ. Rất tuyệt vời!!!