Bạn nghĩ sao về trào lưu sugar baby - sugar daddy đang nở rộ thời gian gần đây?

Từ khóa: sugar baby, sugar daddy, trào lưu, Phong cách sống, Xã hội

nở rộ được thời gian dài rồi chứ không phải mới gần đây bác ơi. Nhìn theo một góc độ tổng thể thì như cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi thôi à, " có cầu thì ắt có cung"

Trả lời

nở rộ được thời gian dài rồi chứ không phải mới gần đây bác ơi. Nhìn theo một góc độ tổng thể thì như cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi thôi à, " có cầu thì ắt có cung"