So với ngày xưa thì hiện tại bạn thay đổi như thế nào rồi?

Từ khóa: ngày xưa, hiện tại, thay đổi, Phong cách sống, Tâm sự cuộc sống

Thấy xinh hơn =))) Niềng răng, béo lên nên da dẻ trắng trẻo hồng hào ra, biết cách ăn diện làm điệu nữa, mọi người và tự bản thân cũng thấy mình xinh ra. Hơn nữa là mình kết thúc được 1 mối quan hệ toxic, biết cách đầu tư cho bản thân, sau 1-2 năm cũng tích cho bản thân được nhiều thành tựu =))) Ngày xưa mình từng bị chê là đen đen bẩn bẩn đấy, may tính cũng ít để bụng chứ không mình stress chết

Trả lời

Thấy xinh hơn =))) Niềng răng, béo lên nên da dẻ trắng trẻo hồng hào ra, biết cách ăn diện làm điệu nữa, mọi người và tự bản thân cũng thấy mình xinh ra. Hơn nữa là mình kết thúc được 1 mối quan hệ toxic, biết cách đầu tư cho bản thân, sau 1-2 năm cũng tích cho bản thân được nhiều thành tựu =))) Ngày xưa mình từng bị chê là đen đen bẩn bẩn đấy, may tính cũng ít để bụng chứ không mình stress chết