Tại sao lại có người đồi bại nhân cách như ông Lê Tùng Vân vậy, quan hệ với em gái ruột, với con gái ruột, đọc mà rùng mình?

  1. Xã hội

Nhìn cái sơ đồ quan hệ huyết thống mà ghê tởm sợ thực sự

https://cdn.noron.vn/2022/01/05/27115363629446779391772411778259815726930547n-1641401071.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/05/2714452684540849892701537749202856503921425n-1641401063.jpg
Từ khóa: 

lê tùng vân

,

tịnh thất bồng lai

,

loạn luân

,

xã hội

Nhưng thấy tội tụi nhỏ thật á. Đúng là không ai chọn được điều kiện mình sinh ra, mong mấy đứa lớn lên an toàn, không bị vặn vẹo trong suy nghĩ, sau này cũng không bị nhắc lại xuất thân như một vết nhơ. Xem TTDH thấy đứa nào cũng sáng sủa, lanh và duyên thật sự

Trả lời

Nhưng thấy tội tụi nhỏ thật á. Đúng là không ai chọn được điều kiện mình sinh ra, mong mấy đứa lớn lên an toàn, không bị vặn vẹo trong suy nghĩ, sau này cũng không bị nhắc lại xuất thân như một vết nhơ. Xem TTDH thấy đứa nào cũng sáng sủa, lanh và duyên thật sự

Xem cái biểu đồ này bản thân rùng mình thật sự @.@