Nếu gặp bạn gặp một vấn đề gì đó phải lựa chọn thì bạn sẽ nghe theo lí trí hay con tim?

Từ khóa: Noron

Cái này thì mình tùy trong mỗi tình huống, nhưng đa phần mình sẽ chọn nghe theo lí trí

Trả lời

Cái này thì mình tùy trong mỗi tình huống, nhưng đa phần mình sẽ chọn nghe theo lí trí

Mồm thì lúc nào cũng sẽ nói là lý trí bạn ạ nhưng khi quyết định nhiều việc thì mình hay bị cảm xúc chi phối, không được dứt khoát hay quyết đoán được ấy.

Mình luôn chọn theo lý trí. Bởi mình biết con tim mình mong manh lắm. Lựa chọn theo nó cũng sẽ khiến mình mong manh thôi. Chẳng thà chọn theo lý trí để con tim đau đớn chứ chọn theo con tim thì sẽ vụn vỡ hết chẳng còn gì.