Nếu gặp bạn gặp một vấn đề gì đó phải lựa chọn thì bạn sẽ nghe theo lí trí hay con tim?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Suy nghĩ theo con tim.

Quyết định theo lí trí.

Lựa chọn theo cảm xúc.

Cân nhắc theo tình hình.

Còn nếu không thể quyết định được nữa thì tới đâu hay tới đó, tung lô tô hoặc chờ thêm một khoảng thời gian nữa coi quyết định được hay là không nếu vẫn không quyết định được thì xác định cái vấn đề này có cần nhất thiết là mình phải ra quyết định hay là không nếu mình không cần phải ra quyết định thì không cần phải ra quyết định luôn dẹp nó qua một bên.

Còn nếu nhất thiết phải ra quyết định ngay và luôn và mình vẫn không thể ra một quyết định được thì ngay thời khắc đó ra một quyết định là mình không thể ra được quyết định gì trong khoảng thời gian này.

Thông thường cái mình không tự quyết định được tức là mình vẫn sẽ không thể quyết định được cho dù cố gắng ở mức nào, vì nếu mình quyết định được mình đã quyết điịnh rồi. Điều đó có nghĩa là mình cần trao lại quyết định cho chính sự việc đó, tới thời khắc nào đó, hay cái gì đó xảy ra thêm, đủ dữ liệu, tự nó sẽ có quyết định tốt nhất và mình đi theo chất xúc tác có thêm đó để biết chính xác lối đi nào hay nên quyết định ngã rẽ nào.

Chúc bạn bình an.

Trả lời

Suy nghĩ theo con tim.

Quyết định theo lí trí.

Lựa chọn theo cảm xúc.

Cân nhắc theo tình hình.

Còn nếu không thể quyết định được nữa thì tới đâu hay tới đó, tung lô tô hoặc chờ thêm một khoảng thời gian nữa coi quyết định được hay là không nếu vẫn không quyết định được thì xác định cái vấn đề này có cần nhất thiết là mình phải ra quyết định hay là không nếu mình không cần phải ra quyết định thì không cần phải ra quyết định luôn dẹp nó qua một bên.

Còn nếu nhất thiết phải ra quyết định ngay và luôn và mình vẫn không thể ra một quyết định được thì ngay thời khắc đó ra một quyết định là mình không thể ra được quyết định gì trong khoảng thời gian này.

Thông thường cái mình không tự quyết định được tức là mình vẫn sẽ không thể quyết định được cho dù cố gắng ở mức nào, vì nếu mình quyết định được mình đã quyết điịnh rồi. Điều đó có nghĩa là mình cần trao lại quyết định cho chính sự việc đó, tới thời khắc nào đó, hay cái gì đó xảy ra thêm, đủ dữ liệu, tự nó sẽ có quyết định tốt nhất và mình đi theo chất xúc tác có thêm đó để biết chính xác lối đi nào hay nên quyết định ngã rẽ nào.

Chúc bạn bình an.

Cái này thì mình tùy trong mỗi tình huống, nhưng đa phần mình sẽ chọn nghe theo lí trí

Mồm thì lúc nào cũng sẽ nói là lý trí bạn ạ nhưng khi quyết định nhiều việc thì mình hay bị cảm xúc chi phối, không được dứt khoát hay quyết đoán được ấy.

Mình luôn chọn theo lý trí. Bởi mình biết con tim mình mong manh lắm. Lựa chọn theo nó cũng sẽ khiến mình mong manh thôi. Chẳng thà chọn theo lý trí để con tim đau đớn chứ chọn theo con tim thì sẽ vụn vỡ hết chẳng còn gì.