Bạn nhận xét gì về 2 mẫu thiết kế logo mới của Mozilla Firefox?

  1. Phát triển sản phẩm

Nhóm phát triển trình duyệt Mozilla Firefox vừa tung ra dự kiến 2 mẫu logo và hệ thống icon đi kèm mới cho sản phẩm của mình và nhờ người dùng đánh giá và lựa chọn giùm họ.


Bạn nghĩ sao về hai mẫu thiết kế mới này?

So sánh hai bộ mới này và cả bộ logo và icon cũ thì bạn thích bộ nào hơn?

Từ khóa: 

logo

,

thiết kế sản phẩm

,

phát triển sản phẩm

Loại thiết kế logo phẳng kiểu này dùng cũng lâu rồi, tuy nhiên không hiểu sao nhìn đống này cưng ghê

Trả lời

Loại thiết kế logo phẳng kiểu này dùng cũng lâu rồi, tuy nhiên không hiểu sao nhìn đống này cưng ghê