1. Tâm lý học

Đâu là lí do khiến con người người ngày càng vô cảm?

Từ khóa: tâm lý học
Có lẽ Là do thiếu kết nối giữa con người - con người, thiếu đi cảm xúc, quên mất cảm xúc nội tại. 
Con người dường như cũng ngày càng thiếu niềm tin, đó cũng là một lý do họ vô cảm hơn.

Trả lời

Có lẽ Là do thiếu kết nối giữa con người - con người, thiếu đi cảm xúc, quên mất cảm xúc nội tại. 
Con người dường như cũng ngày càng thiếu niềm tin, đó cũng là một lý do họ vô cảm hơn.