1. Lịch sử

Bạn nghĩ ai sẽ thắng: Nhạc Phi hay Lý Thường Kiệt?Nếu có một kèo so tài lịch sử thì mình thích đó sẽ là giữa Nhạc Phi và Lý Thường Kiệt.

"Bạt núi dễ, đánh quân Nhạc khó" - Cường quốc Kim mà nhà Tống phải gọi là nước chú, xưng là nước cháu, thua Nhạc Phi hơn 100 trận, không gỡ nổi trận nào. Bộ "Võ mục di thư" mà Quách Tĩnh và Hoàng Dung giấu trong Đồ Long Đao chính là kết tinh sự nghiệp hiển hách của Nhạc tướng quân.

"Ngóng trời xa,
Uất hận kêu dài,
Hùng tâm khích liệt.
Ba mươi tuổi cát bụi công danh,
Tám nghìn dặm dầm sương dãi nguyệt.
Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,
Khát, cười chém Hung Nô uống huyết."
"Cũng may mà lúc đó địch lại xin giảng hoà, không thì chưa biết làm thế nào" - Nhà Tống rủ rỉ với nhau về Lý Thường Kiệt. Ông là tướng quân giỏi nhất nhà Lý, một triều đại sở hữu thứ binh pháp vô địch mà Trung Quốc phải bắt chước theo. Bày trận đường đường, kéo cờ chính chính, mười vạn thẳng sâu vào đất khách, phá quân ba châu như chẻ trúc, lúc tới còn không ai dám địch, lúc rút quân còn không ai dám đuổi, dụng binh như thế, chẳng phải nước ta chưa từng có bao giờ.

Nhưng khi Lý tướng quân mất, Nhạc tướng quân mới lên 2 tuổi, điều đó không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên bạn nghĩ ai sẽ thắng?
Từ khóa: nhạc phi, lý thường kiệt, Lịch sử

Nhạc Phi không hề kém tài bác Tuấn thậm chí còn giỏi hơn nhiều, cơ mà bác ý bị trên bóp nên mới tạch thôi, cho bác Tuấn vào kèo bác Phi không tạch cũng làm phản thôi

Trả lời

Nhạc Phi không hề kém tài bác Tuấn thậm chí còn giỏi hơn nhiều, cơ mà bác ý bị trên bóp nên mới tạch thôi, cho bác Tuấn vào kèo bác Phi không tạch cũng làm phản thôi