Bạn sẽ làm điều gì đầu tiên khi quay lại thời kỳ Khủng long?

  1. Lịch sử

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

lịch sử

,

phong cách sống

Òm, đi vào vùng khủng long ăn cỏ nhất là mấy con cổ dài ấy, đi hốt trứng khủng long về chiên ăn thử

Trả lời

Òm, đi vào vùng khủng long ăn cỏ nhất là mấy con cổ dài ấy, đi hốt trứng khủng long về chiên ăn thử

Nếu quay lại thời kỳ Khủng long thì mình không biết con người chúng ta có thể tồn tại dưới sự hung bạo của chúng không hay sẽ bị chúng tiêu diệt toàn bộ:))

Nhưng dù sao đó cũng điều không bao giờ xảy ra nên mình cũng sẽ có điều ước hoang đường, nếu được quay trở lại mình muốn được cưỡi con khủng long để đi săn thú rừng.