Bạn có câu hỏi nào mang tính triết lý cho riêng mình không?

 1. Tâm lý học

 2. Thinking Hub

 3. Xã hội

 4. Tâm sự cuộc sống

 5. Triết học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

thinking hub

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

triết học

Có 3 câu hỏi mà mình thường xuyên nghĩ về nó và tìm cách trả lời:

 1. Tại sao mình tồn tại trên đời?
 2. Sứ mệnh của mình là gì?
 3. Mình có phải người tốt không?

Thực ra những câu hỏi này không nhất thiết phải tìm ra được một câu trả lời chính xác, sở dĩ mình luôn trở đi trở lại những câu này vì 2 điểm:

Thứ nhất, nó là những câu hỏi hiện sinh xuất phát từ bên trong mình, tồn tại từ rất lâu đến mức bản thân không nhớ được nó bắt đầu xuất hiện từ bao giờ và không bao giờ mất đi. Vì thế, mình phải chấp nhận sự tồn tại của nó như nó vốn là và như một phần của bản thân.

Thứ hai, việc đi tìm câu trả lời phù hợp cho các câu hỏi này phản ánh chính quá trình phản tư của mình. Việc nghĩ về chúng giúp cho mình định hướng cuộc sống tốt hơn, lèo lái mọi việc của mình đi đúng quỹ đạo của nó và cũng không quá hoang mang khi mọi thức chuệch choạc chút ít. Chưa kể, việc không ngừng tự đặt những câu hỏi này giúp cho mình nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế hơn, nhìn nhận bản thân mình chính xác hơn để không sa đà vào những thứ vô tri.

Trả lời

Có 3 câu hỏi mà mình thường xuyên nghĩ về nó và tìm cách trả lời:

 1. Tại sao mình tồn tại trên đời?
 2. Sứ mệnh của mình là gì?
 3. Mình có phải người tốt không?

Thực ra những câu hỏi này không nhất thiết phải tìm ra được một câu trả lời chính xác, sở dĩ mình luôn trở đi trở lại những câu này vì 2 điểm:

Thứ nhất, nó là những câu hỏi hiện sinh xuất phát từ bên trong mình, tồn tại từ rất lâu đến mức bản thân không nhớ được nó bắt đầu xuất hiện từ bao giờ và không bao giờ mất đi. Vì thế, mình phải chấp nhận sự tồn tại của nó như nó vốn là và như một phần của bản thân.

Thứ hai, việc đi tìm câu trả lời phù hợp cho các câu hỏi này phản ánh chính quá trình phản tư của mình. Việc nghĩ về chúng giúp cho mình định hướng cuộc sống tốt hơn, lèo lái mọi việc của mình đi đúng quỹ đạo của nó và cũng không quá hoang mang khi mọi thức chuệch choạc chút ít. Chưa kể, việc không ngừng tự đặt những câu hỏi này giúp cho mình nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế hơn, nhìn nhận bản thân mình chính xác hơn để không sa đà vào những thứ vô tri.

Hỏi dồn dập có phải là biểu hiện của sự phấn khích?