1. Tâm sự cuộc sống

Nếu bạn bất tử và bay ra ngoài vũ trụ thì bạn muốn làm gì ngoài đó?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống
Khi có 2 thiên thể sắp va vào nhau, mình sẽ tách tụi nó ra cho đỡ ồn ào.
Lúc rảnh thì xách nước tưới lên mấy hành tinh khô queo như sao Hoả, đợi ngày sinh vật ra đời.
Nào mặt trời nguội nguội thì châm thêm mồi lửa cho cháy thêm chút nữa.
Gặp đĩa bay thì chỉ đường cho tụi nó tới Trái Đất, tiện hỏi thăm địa chỉ của tụi nó sau tới chơi.

Trả lời

Khi có 2 thiên thể sắp va vào nhau, mình sẽ tách tụi nó ra cho đỡ ồn ào.
Lúc rảnh thì xách nước tưới lên mấy hành tinh khô queo như sao Hoả, đợi ngày sinh vật ra đời.
Nào mặt trời nguội nguội thì châm thêm mồi lửa cho cháy thêm chút nữa.
Gặp đĩa bay thì chỉ đường cho tụi nó tới Trái Đất, tiện hỏi thăm địa chỉ của tụi nó sau tới chơi.

Chắc là xây nhà luôn trên đó ạ. Mình thấy việc tạo ra một môi trường sống ngoài trái đất khá thú vị:)))