Bạn thích người yêu chiều mình hay mình sẽ chủ động chiều họ hơn?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Tất nhiên muốn được chiều nhiều hơn. Nhưng mà có người yêu đâu ạ :((((

Trả lời

Tất nhiên muốn được chiều nhiều hơn. Nhưng mà có người yêu đâu ạ :((((

Cả 2 đều cần phải chủ động yêu chiều đối phương, nhưng trong mối quan hệ thường bạn nam sẽ yêu chiều bạn nữ hơn.

Mình là người thích được chăm sóc người khác. Vậy nên là có người yêu, mình thường làm cơm, bánh, đan áo, đan khăn cho người ấy ><