Mối quan hệ như thế nào thì nên thành thật, không giấu diếm bất kì điều gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Đâu là người bạn cảm thấy tin tưởng để chia sẻ hết tất cả mọi chuyện của bản thân? Và đến giai đoạn nào trong mối quan hệ nào chúng ta có thể làm được điều đó?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn trai mình hiện tại là người mình tin tưởng nhất mà không giấu diếm điều gì, mọi điều liên quan đến cuộc sống của mình gần như mình chia sẻ hết. Đến pass tài khoản ngân hàng của mình anh cũng biết luôn ^^

Trả lời

Bạn trai mình hiện tại là người mình tin tưởng nhất mà không giấu diếm điều gì, mọi điều liên quan đến cuộc sống của mình gần như mình chia sẻ hết. Đến pass tài khoản ngân hàng của mình anh cũng biết luôn ^^