Bạn thích “Trở thành vô địch” hay “ Cho điều con thích”?

  1. Marketing

Thời gian gần đây, những thông điệp quảng cáo của 2 nhãn thức uống năng lượng lớn là Milo và Ovaltine đang gây chú ý lớn trên các kênh thông tin, mạng xã hội và tạo thành một xu hướng tạo nội dung viral thiên về 2 quan điểm:

“Trở thành vô địch” hay “Làm điều mình thích”

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/lammarketingchobenhvien-10-1649926521.jpg

Khi Bệnh viện cũng chạy cho...KỊP TREND! - Nguyễn Quang Khánh

khanhs.net

Từ khóa: 

marketing

Cá nhân mình thích chiến dịch của Ovaltine hơn vì nó cùng quan điểm với mình hơn:))

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/img20180928114257777-1649926921.jpg
Trả lời

Cá nhân mình thích chiến dịch của Ovaltine hơn vì nó cùng quan điểm với mình hơn:))

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/img20180928114257777-1649926921.jpg