Bàn về lá Ba Kiếm trong Tarot

  1. Chiêm tinh

https://cdn.noron.vn/2022/11/20/299328567102097757210659553148792385600204174n-1668945248.jpg
Lá Ba Kiếm trong bộ RWS Tarot thường được diễn tả với hình ảnh ba thanh gươm đâm vào trái tim để diễn tả sự đau khổ. Hình ảnh thanh gươm đâm vào trái tim này lại là một phong cách quen thuộc để thể hiện hình ảnh của Đức Mẹ sầu đau hay Mother of Sorrows; tiếng Latinh là Mater Dolorosa.
https://cdn.noron.vn/2022/11/20/298554185102097757222259847050836906663746241n-1668945282.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/11/20/299205669102097757214659656607188770830713578n-1668945294.jpg
Hai hình ảnh khác là Đức Mẹ sầu bi (Pietà) diễn tả cảnh Đức Mẹ ôm xác Chúa khi vừa hạ xuống cây thập giá,
https://cdn.noron.vn/2022/11/20/29972600610209775721865975957140305407458787n-1668945322.jpg
và Đức Mẹ sầu thương (Stabat Mater) diễn tả cảnh Đức Mẹ nhìn Chúa bị đóng đinh trên thập giá. 
https://cdn.noron.vn/2022/11/20/299198078102097757225459926039879880974112474n-1668945306.jpg
Mà trong Book T hay Book of Thoth, lá bài ba kiếm mang ý nghĩa chính là Lord of Sorrow hay Sorrow; ứng với Thổ tinh trong Thiên bình. Trong các hình ảnh diễn tả Đức Mẹ sầu đau thường vẽ bảy thanh gươm cắm vào trái tim, bảy thanh gươm ấy đại diện cho bảy sự thương khó của Đức Mẹ:
* Khi nghe ông thánh Simêon nói tiên tri (Lc 2,34-35).
* Khi trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-21).
* Khi lạc mất Đức Giêsu ở Jesusalem trong ba ngày (Lc 2,41-50).
Bốn sự thương khó khác lại liên hệ đến cuộc khổ nạn của Đức Kitô là: 
* Khi Đức Mẹ gặp Đức Giêsu trên đường đến núi Sọ.
* Khi Đức Giêsu bị đóng đinh.
* Khi Xác Đức Giêsu được tháo xuống khỏi Thánh Giá.
* Khi chôn xác Đức Giêsu trong mồ.
Có thể rằng khi diễn tả nỗi đau của lá Ba Kiếm, Waite và Smith đã tham chiếu đến hình ảnh này để diễn tả nỗi đau. Vậy theo bạn, 3 thanh kiếm trong lá 3 kiếm diễn tả điều gì? 
PL
Từ khóa: 

tarot

,

chiêm tinh

Không biết bạn ạ🥲 Ba kiếm thì chắc nỗi đau thôi, liệu còn ý nghĩa nào nữa không nhỉ?
Trả lời
Không biết bạn ạ🥲 Ba kiếm thì chắc nỗi đau thôi, liệu còn ý nghĩa nào nữa không nhỉ?

Mình nghĩ 3 thanh kiếm là những nguyên nhân gây ra nỗi đau. Không biết về Tarot nên mình chỉ đoán vậy dựa trên phân tích của bạn😅