Có phải truyền thông Việt Nam đang dẫn dắt và che mắt dư luận xã hội về những vấn đề tiêu cực?

  1. Truyền thông đa phương tiện

  2. Xã hội

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

Truyền thông Việt Nam đang vẽ ra trước mắt công chúng hình ảnh về thế giới tươi đẹp, hạnh phúc và có phải điều đó là cố tình để che đi những đen tối, tiêu cực, thói hư tật xấu, bạo loạn bên trong của con người và đất nước

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

,

xã hội

,

hỏi xoáy đáp hay