Bảo hiểm xã hội là gì? Quyền lợi và Nghĩa vụ của người đóng như thế nào?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

BHXH là gì? Là giải pháp kết hợp bảo hiểm với tiết kiệm của nhà nước nhằm xây dựng, đảm bảo hệ thống an sinh xã hội cho mọi cá nhân trong đó về lâu dài.

Nhưng cũng sẽ có người bảo dùng tiền đóng bảo hiểm đó gửi ngân hàng lấy lãi tự trả lương hưu cho mình.

Mình chưa biết cách nào tốt hơn.

Trả lời

BHXH là gì? Là giải pháp kết hợp bảo hiểm với tiết kiệm của nhà nước nhằm xây dựng, đảm bảo hệ thống an sinh xã hội cho mọi cá nhân trong đó về lâu dài.

Nhưng cũng sẽ có người bảo dùng tiền đóng bảo hiểm đó gửi ngân hàng lấy lãi tự trả lương hưu cho mình.

Mình chưa biết cách nào tốt hơn.