Bao nhiêu % là xứng đáng?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Mỗi người là một kênh truyền thông.
Mỗi người là một kênh tin tức.

Công nghệ đang kết nối mọi người, việc truyền tải thông tin trực tuyến không còn là trở ngại. Chúng ta có thể dễ dàng đưa thông tin lên mạng xã hội, blog, diễn đàn, podcast... mà không tốn kém.

Vậy giả sử, nếu chúng ta có thể làm marketing cho sản phẩm trên các kênh thông tin cá nhân, rồi kiêm luôn việc bán những sản phẩm đó.

Vậy thì theo bạn, chúng ta xứng đáng được nhận bao nhiêu % trên giá bán?


KENH TRUYEN THONG
Từ khóa: 

social selling

,

social marketing

,

sale

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Margin lời cho các kênh phân phối trung bình khoảng 30% nha bạn .

Nếu bạn không có chi phí cho MKT, bán thuần túy kênh cá nhân thì có thể 30% - 50% đó, vì thông thường cơ cấu giá = giá thành sản xuất + 20% -30% chi phí MKT, bán hàng, phân phối  + lời (lợi nhuận) 20% - 30% 

Trả lời

Margin lời cho các kênh phân phối trung bình khoảng 30% nha bạn .

Nếu bạn không có chi phí cho MKT, bán thuần túy kênh cá nhân thì có thể 30% - 50% đó, vì thông thường cơ cấu giá = giá thành sản xuất + 20% -30% chi phí MKT, bán hàng, phân phối  + lời (lợi nhuận) 20% - 30%