Bao nhiêu năm thì ngày sinh lại trùng quay lại cả âm và dương?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

19 năm thì lịch âm và dương trùng 1 lần, chứ 60 năm là trùng can chi rồi

ví dụ năm 2020 là Canh Tý thì 2080 cũng là Canh Tý

nhưng Tết năm 2003 là ngày 1/2 thì Tết năm 2022 cũng là 1/2, và Tết 2041 cũng vậy (ko tin cứ thử) tuỳ từng trường hợp nha

Trả lời

19 năm thì lịch âm và dương trùng 1 lần, chứ 60 năm là trùng can chi rồi

ví dụ năm 2020 là Canh Tý thì 2080 cũng là Canh Tý

nhưng Tết năm 2003 là ngày 1/2 thì Tết năm 2022 cũng là 1/2, và Tết 2041 cũng vậy (ko tin cứ thử) tuỳ từng trường hợp nha

Lúc trước nghe nói lịch Âm Dương quay lại mỗi 60 năm. Nay mình 60 tuổi kiểm tra lại không phải ( lệch nhau tận 3 ngày lận). 10/3/1962 ( 05/2 năm Nhâm Dần) năm nay 10/3 trùng với mùng 8/2?

60 năm. Quyển lịch năm 2020 để đến 2080 dùng lại vẫn được:))

19 năm nhé bạn. Nhưng nó chỉ trùng ngày, tháng âm và dương chứ ko trùng thứ.