Best seller có phải là thước đo giá trị đáng tin cậy của một cuốn sách không?

  1. Sách

Giờ thấy quá nhiều sách được gán mác Best seller (New York Times, International,...) nên thấy loãng quá. Cái mác 'Bán chạy nhất' đấy nó thực chất là thế nào và mình có nên xem nó là tiêu chí để chọn sách hay không?

Từ khóa: 

best seller

,

sách

,

sách

Không hẳn. Nói chung là đã từng đọc vài cuốn best seller mà chỉ thấy buồn ngủ hoặc trôi tuột đi ấy. 
Trả lời
Không hẳn. Nói chung là đã từng đọc vài cuốn best seller mà chỉ thấy buồn ngủ hoặc trôi tuột đi ấy.