Biệu hiện da trong sôc là?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Da xanh, tái, lạnh tím các đầu chi B. vã mồ hôi nhờn. C. Nỗi vân tím ở đùi (trường hợp sốc khởi đầu), bụng, toàn thân (ở giai đoạn muộn).
Trả lời
A. Da xanh, tái, lạnh tím các đầu chi B. vã mồ hôi nhờn. C. Nỗi vân tím ở đùi (trường hợp sốc khởi đầu), bụng, toàn thân (ở giai đoạn muộn).