1. Blockchain

Blockchain- các mối quan hệ?

Hẵn các bạn có nghiên cứu về Blockchain sẽ biết một vài quan niệm về Public Key, Private Key, Address, Ví... có bạn nào biết về mối quan hệ của từng đối tượng trong Blockchain không? Ví như mối quan hệ 1:1, 1:n hay n:n của từng đối tượng để xây dựng h1 hệ thống Blockchain hợp lý và đúng logics. Cho ý kiến nhé
Từ khóa: blockchain và mối quan hệ, blockchain

Có vẻ hok có bạn nào có đủ kiến thức về vấn đề này để chia sẻ nhau nhỉ

Tiếc thật

Trả lời

Có vẻ hok có bạn nào có đủ kiến thức về vấn đề này để chia sẻ nhau nhỉ

Tiếc thật

Bạn đọc lại một số bài viết trong topic về blockchain nhé!