Bluezone có đang hoạt động hiệu quả?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Bluezone phát hiện 82 người là F1, F2 ngoài danh sách của bệnh nhân COVID-19

www.24h.com.vn

Tỷ lệ cài đặt chỉ ở khoảng 30% . Và cách truy vết cũ cũng có 1 hiệu quả khá lớn. Nhưng có Bluezone thì hiệu quả còn cao hơn nữa. Theo thông tin trong bài báo thì các trường hợp này đã bị bỏ sót theo cách truyền thống, nhưng nhờ bluezone mà tìm ra, nên cũng có thể thấy Bluezone là có hiệu quả.

Trả lời

Bluezone phát hiện 82 người là F1, F2 ngoài danh sách của bệnh nhân COVID-19

www.24h.com.vn

Tỷ lệ cài đặt chỉ ở khoảng 30% . Và cách truy vết cũ cũng có 1 hiệu quả khá lớn. Nhưng có Bluezone thì hiệu quả còn cao hơn nữa. Theo thông tin trong bài báo thì các trường hợp này đã bị bỏ sót theo cách truyền thống, nhưng nhờ bluezone mà tìm ra, nên cũng có thể thấy Bluezone là có hiệu quả.