Bốn chi tiết màu đen ở bốn góc quốc kỳ Hàn Quốc có ý nghĩa gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là bốn quẻ Bát quái gồm Càn (☰) – Ly (☲) – Khảm (☵) – Khôn (☷) tượng trưng lần lượt cho Thiên (bầu trời) – Hỏa (lửa) – Thủy (nước) – Thổ (đất), được thiết kế bao quanh vòng tròn âm dương biểu hiện sự biến đổi và phát triền không ngừng của vạn vật.
Trả lời
Đó là bốn quẻ Bát quái gồm Càn (☰) – Ly (☲) – Khảm (☵) – Khôn (☷) tượng trưng lần lượt cho Thiên (bầu trời) – Hỏa (lửa) – Thủy (nước) – Thổ (đất), được thiết kế bao quanh vòng tròn âm dương biểu hiện sự biến đổi và phát triền không ngừng của vạn vật.