Vì sao giới trẻ thích đi du lịch?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phân tích các thảo luận của giới trẻ có nhắc đến lý do vì sao họ thích đi du lịch. Lý do đầu tiên dẫn đến quyết định đi du lịch của các bạn trẻ chính là để tận hưởng ngày lễ, thời gian rảnh (chiếm 26%). Ngoài lý do này thì có khá nhiều lý do khác dẫn đến nhu cầu du lịch của giới trẻ, đó là: • Muốn tìm niềm vui, giải tỏa căng thẳng (17%) • Muốn khám phá, trải nghiệm (11%) • Thỏa mãn đam mê, sở thích (11%) • Để hoàn thiện bản thân (9%) • Vì thích một địa danh nào đó (6%) • Muốn đi một mình (3%) • Muốn tận hưởng thời gian cùng bạn bè, người yêu (16%) • Muốn tận hưởng thời gian với gia đình (7%) Nhu cầu du lịch còn xuất phát từ các yếu tố khách quan hoặc tác động từ bên ngoài như: Quyết định đi du lịch vì được truyền cảm hứng bởi những bài viết review, giới thiệu địa điểm hay trên social media (11%) Muốn đi du lịch đơn thuần là vì bạn bè rủ rê, cả nhóm bạn cùng đi chứ không hẳn xuất phát từ nhu cầu muốn đi du lịch
Trả lời
Phân tích các thảo luận của giới trẻ có nhắc đến lý do vì sao họ thích đi du lịch. Lý do đầu tiên dẫn đến quyết định đi du lịch của các bạn trẻ chính là để tận hưởng ngày lễ, thời gian rảnh (chiếm 26%). Ngoài lý do này thì có khá nhiều lý do khác dẫn đến nhu cầu du lịch của giới trẻ, đó là: • Muốn tìm niềm vui, giải tỏa căng thẳng (17%) • Muốn khám phá, trải nghiệm (11%) • Thỏa mãn đam mê, sở thích (11%) • Để hoàn thiện bản thân (9%) • Vì thích một địa danh nào đó (6%) • Muốn đi một mình (3%) • Muốn tận hưởng thời gian cùng bạn bè, người yêu (16%) • Muốn tận hưởng thời gian với gia đình (7%) Nhu cầu du lịch còn xuất phát từ các yếu tố khách quan hoặc tác động từ bên ngoài như: Quyết định đi du lịch vì được truyền cảm hứng bởi những bài viết review, giới thiệu địa điểm hay trên social media (11%) Muốn đi du lịch đơn thuần là vì bạn bè rủ rê, cả nhóm bạn cùng đi chứ không hẳn xuất phát từ nhu cầu muốn đi du lịch