Đặc trưng văn học lãng mạn Việt Nam là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học khuynh hướng lãng mạn có những đặc điểm như sau: - Về cảm xúc thẩm mĩ, khuynh hướng cảm xúc thuộc về sự đào sâu thế giới chủ quan của cá nhân. Tác phẩm văn học lãng mạn như cuộc phiêu lưu vào thế giới nội tâm, nhìn nhận cuộc sống theo lăng kính chủ quan và mang tính hướng nội. - Về khuynh hướng tư duy, văn học lãng mạn như một chiếc xe điều khiển và chở đầy cảm xúc. Cảm xúc được giải phóng đến mức tối đa. Thế giới lãng mạn tràn trề cảm xúc và tưởng tượng. - Việc kiến tạo hình tượng nghệ thuật, nhân vật trung tâm ở văn học lãng mạn còn mang tính lý tưởng hóa đến mức hoàn thiện, tròn trịa. Văn học khuynh hướng lãng mạn luôn hướng tới sự hoàn hảo chưa có, cần có. - Hệ thống đề tài của văn học lãng mạn chủ yếu xoay quanh những chủ đề như tình yêu, thiên nhiên và tôn giáo.
Trả lời
Văn học khuynh hướng lãng mạn có những đặc điểm như sau: - Về cảm xúc thẩm mĩ, khuynh hướng cảm xúc thuộc về sự đào sâu thế giới chủ quan của cá nhân. Tác phẩm văn học lãng mạn như cuộc phiêu lưu vào thế giới nội tâm, nhìn nhận cuộc sống theo lăng kính chủ quan và mang tính hướng nội. - Về khuynh hướng tư duy, văn học lãng mạn như một chiếc xe điều khiển và chở đầy cảm xúc. Cảm xúc được giải phóng đến mức tối đa. Thế giới lãng mạn tràn trề cảm xúc và tưởng tượng. - Việc kiến tạo hình tượng nghệ thuật, nhân vật trung tâm ở văn học lãng mạn còn mang tính lý tưởng hóa đến mức hoàn thiện, tròn trịa. Văn học khuynh hướng lãng mạn luôn hướng tới sự hoàn hảo chưa có, cần có. - Hệ thống đề tài của văn học lãng mạn chủ yếu xoay quanh những chủ đề như tình yêu, thiên nhiên và tôn giáo.