Có phải con gái bây giờ thích trai hư hơn ngoan?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Vì trai hư luôn mang lại điều bất ngờ, còn trai ngoan thì thường xin phép trước khi làm.
Trả lời
Vì trai hư luôn mang lại điều bất ngờ, còn trai ngoan thì thường xin phép trước khi làm.

Còn tùy "hư" ở chỗ nào.