Buông .....

  1. Phong cách sống

"Buông tay và buông bỏ khác nhau ở chỗ là: Buông tay là hy sinh những gì thuộc về mình, còn buông bỏ chẳng qua chỉ là từ bỏ những thứ chưa bao giờ là của bạn mà thôi."

 

Từ khóa: 

phong cách sống

Nghĩ mà buồn quá, buông sẽ khiến bạn đau đớn trong một thời gian, nhưng mà sẽ khiến bạn và người kia hạnh phúc trong tương lai. Thà đau trước rồi vui vẻ sau còn hơn mang cảm xúc nặng nề kia suốt đời

Trả lời

Nghĩ mà buồn quá, buông sẽ khiến bạn đau đớn trong một thời gian, nhưng mà sẽ khiến bạn và người kia hạnh phúc trong tương lai. Thà đau trước rồi vui vẻ sau còn hơn mang cảm xúc nặng nề kia suốt đời

Buông tay hay buông bỏ sẽ đau lòng hơn?