Vì sao lại có tục đốt tiền giấy, quần áo, giàu dép, xe cộ cho người đã khuất?

  1. Tâm linh

Tiền thật mua tiền giả, đồ giả để đốt cho người âm. Liệu họ có thực sự nhận được? Liệu điều đó có là văn hóa, phong tục của người Việt Nam hay thực chất chỉ là mê tín?

Từ khóa: 

tâm linh

Theo quan niêm dân gian thì sang thế giới bên kia người mất cũng sẽ cần tiền để trang trải các loại phí. Từ xưa xem phim Trung Quốc người chết được đốt, dải tiền vàng. Mình nghĩ văn hóa VN cũng ảnh hưởng sâu sắc từ các nước phương Đông nên có tục lệ này.
.
Giờ cuộc sống phát triển thì có nhiều loại tài sản hơn ngoài tiền giấy. Nên đốt những thứ như quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa, iphone, máy tính, TV, tủ lạnh, ngựa... Mình nghĩ là một dạng biến tấu. Nó cũng xuất phát từ quan điểm dương cần gì thì âm cần nấy.
.
Việc đốt vàng mã là nghi thức, lúc đốt có thể cầu nguyện những điều tốt lành cho người thân. Mình cho rằng đây là một văn hóa đẹp.
.
Tuy nhiên đốt đến quá đà, biến tấu quá nhiều thứ nhà lầu, xe sang,... Mình nghĩ là đi quá xa ý nghĩa tốt đẹp phong tục. Vừa ô nhiễm, vừa lãng phí. Có thể gần như chắc chắn rằng thế giới bên kia sẽ không thể nào nhận được của cải bằng việc đốt, vì sao ư:
Vì một xã hội có cung bằng logic đốt của cải từ dương mà âm nhận được 100% thì mình chắc chắn thế giới đó chẳng sung sướng gì mà sẽ ngập trong lạm phát và vô giá trị.
.
Nhiều người vừa đốt vừa cầu nguyện như đòi hỏi người khuất phải phù họ lại cho người sống những tầm thường như giàu sang, phú quý, tiền bạc, danh vọng. Mình cho rằng đây là sự biến tấu rất xấu. Người đã khuất không nợ nần gì thế giới này, thắp hương hay đốt vàng mã mình đều chúc người đã khuất có cuộc sống tốt đẹp bên kia. Ko bao giờ mình tư cầu cho bản thân.
Trả lời
Theo quan niêm dân gian thì sang thế giới bên kia người mất cũng sẽ cần tiền để trang trải các loại phí. Từ xưa xem phim Trung Quốc người chết được đốt, dải tiền vàng. Mình nghĩ văn hóa VN cũng ảnh hưởng sâu sắc từ các nước phương Đông nên có tục lệ này.
.
Giờ cuộc sống phát triển thì có nhiều loại tài sản hơn ngoài tiền giấy. Nên đốt những thứ như quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa, iphone, máy tính, TV, tủ lạnh, ngựa... Mình nghĩ là một dạng biến tấu. Nó cũng xuất phát từ quan điểm dương cần gì thì âm cần nấy.
.
Việc đốt vàng mã là nghi thức, lúc đốt có thể cầu nguyện những điều tốt lành cho người thân. Mình cho rằng đây là một văn hóa đẹp.
.
Tuy nhiên đốt đến quá đà, biến tấu quá nhiều thứ nhà lầu, xe sang,... Mình nghĩ là đi quá xa ý nghĩa tốt đẹp phong tục. Vừa ô nhiễm, vừa lãng phí. Có thể gần như chắc chắn rằng thế giới bên kia sẽ không thể nào nhận được của cải bằng việc đốt, vì sao ư:
Vì một xã hội có cung bằng logic đốt của cải từ dương mà âm nhận được 100% thì mình chắc chắn thế giới đó chẳng sung sướng gì mà sẽ ngập trong lạm phát và vô giá trị.
.
Nhiều người vừa đốt vừa cầu nguyện như đòi hỏi người khuất phải phù họ lại cho người sống những tầm thường như giàu sang, phú quý, tiền bạc, danh vọng. Mình cho rằng đây là sự biến tấu rất xấu. Người đã khuất không nợ nần gì thế giới này, thắp hương hay đốt vàng mã mình đều chúc người đã khuất có cuộc sống tốt đẹp bên kia. Ko bao giờ mình tư cầu cho bản thân.