Các anh chị đã học lớp 12 rồi cho em hỏi theo cảm nhận của ac thì trong 3 môn Lí - Hoá - Sinh 12 môn nào khó nhằn nhất vậy ạ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Lúc a thi thì toán vẫn còn làm tự luận, a cũng chưa thi trắc nghiệm Toán bao giờ nên ko rõ đề nó đến mức nào, nhưng ở thời của a thì theo a Toán là môn khó nhất, dễ nhất là Hóa.

Trả lời

Lúc a thi thì toán vẫn còn làm tự luận, a cũng chưa thi trắc nghiệm Toán bao giờ nên ko rõ đề nó đến mức nào, nhưng ở thời của a thì theo a Toán là môn khó nhất, dễ nhất là Hóa.