Lên đại học môn đá cầu có quan trọng không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Quản trị doanh nghiệp

  3. Thể thao

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

quản trị doanh nghiệp

,

thể thao

Nếu chương trình học có môn đá cầu thì nó quan trọng đấy, vì ko qua môn là ko đạt chứng chỉ giáo dục thể chất và không đủ điều kiện để ra trường nhé. Nhưng nhìn chung nếu bạn ko học đại hoc thể dục thể thao thì các môn thể thao chủ yếu để rèn luyện sức khỏe mà thôi.

Trả lời

Nếu chương trình học có môn đá cầu thì nó quan trọng đấy, vì ko qua môn là ko đạt chứng chỉ giáo dục thể chất và không đủ điều kiện để ra trường nhé. Nhưng nhìn chung nếu bạn ko học đại hoc thể dục thể thao thì các môn thể thao chủ yếu để rèn luyện sức khỏe mà thôi.