Học sinh cấp 3 thiên về KHTN nên chọn thi HSG môn gì?

  1. Tư duy

Em năm nay mới lớp 10 ,năm lớp 8thi HSG GDCD nhưng năm ngoái lớp 9 em thi HSG lý, năm nay em muốn đi thi tiếp nhưng không biết nên chọn tiếp tục với lý hay là thi toán ( bản thân em thấy mình học toán cũng kha khá thoi điểm tbhk 2 lớp 9thì em 9.7-toán , còn lý thì năm em đi thi em hơi chủ quan nên không đạt thành tích mong đợi, khá tiếc ) mng cho em lời khuyên với ạ

Từ khóa: 

tư duy