Gặp lại crush cũ sau 4 năm có tính là có duyên ko mng?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Cái chuyện gặp lại, có duyên hay không có duyên thì có liên quan gì tới tình cảm của anh ta | cô ta dành cho bạn đâu!

Trả lời

Cái chuyện gặp lại, có duyên hay không có duyên thì có liên quan gì tới tình cảm của anh ta | cô ta dành cho bạn đâu!

Có duyên ắt sẽ gặp lại. Tui có vài người muốn gặp lắm nhưng có lẽ hết duyên r nên ko gặp dc nữa