Nếu gặp lại crush cũ sau 4 năm mà 4 năm trước người đó ko thích mình vậy gặp lại có ý nghĩa gì đâu nhỉ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Thì làm gì có ý nghĩa gì đâu b, chẳng qua là mình nhìn người ta thì lại nhớ rằng bạn ấy là người mà mình đã từng thích rất lâu và đắm đuối, hết thích rồi thì thôi, gặp lại cũng như gặp những người bạn cũ thôi à, khác 1 chỗ là người bạn cũ này được mình đặt tâm nhiều hơn những người bạn bình thường khác. Nếu đã không thích nữa thì gặp lại cũng như vậy mà. ( Mình cũng đã từng thích 1 người 4 năm và hết thích rồi thì gặp lại cũng hành xử bình thường thoaii)

Trả lời

Thì làm gì có ý nghĩa gì đâu b, chẳng qua là mình nhìn người ta thì lại nhớ rằng bạn ấy là người mà mình đã từng thích rất lâu và đắm đuối, hết thích rồi thì thôi, gặp lại cũng như gặp những người bạn cũ thôi à, khác 1 chỗ là người bạn cũ này được mình đặt tâm nhiều hơn những người bạn bình thường khác. Nếu đã không thích nữa thì gặp lại cũng như vậy mà. ( Mình cũng đã từng thích 1 người 4 năm và hết thích rồi thì gặp lại cũng hành xử bình thường thoaii)