Lý do xin cô đổi chỗ ngồi?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mọi người ơi chuyện là em muốn đổi chỗ ngồi tại vì bạn cùng bàn của em khá là khó tính và có phần không ưa em lắm. Em đang ngồi bàn cuối nhưng mà vì mỗi tuần mỗi bàn sẽ dịch lên nên em sợ xin cô với lý do mắt cận thì không được. Nên là mọi người giúp em với ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống