Các cụ bảo "Muốn ăn lúa vụ năm, xem trăng rằm tháng tám". Vì sao lại có mối liên quan đó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tôi đã trao đổi với GS. Phạm Việt Trinh, Chủ tịch Hội Thiên văn vũ trụ Việt Nam. Giáo sư cho rằng không hề có mối liên quan này. Đoán thời tiết, khí hậu cho tuần sau đã là khó lắm, huống hồ đòi đoán cho năm sau (!)
Trả lời
Tôi đã trao đổi với GS. Phạm Việt Trinh, Chủ tịch Hội Thiên văn vũ trụ Việt Nam. Giáo sư cho rằng không hề có mối liên quan này. Đoán thời tiết, khí hậu cho tuần sau đã là khó lắm, huống hồ đòi đoán cho năm sau (!)