Đảo St. Helenanằm ở đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nằm ở phía Nam Đại Tây Dương, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh.
Trả lời
Nằm ở phía Nam Đại Tây Dương, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh.