Trình bày không gian và thời gian trong truyện truyền thuyết?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

văn học

,

giáo dục

Không gian – thời gian trong truyền thuyền: • Về không gian: Không gian truyền thuyết là không gian đời thường, không gian chiến trường và không gian xã hội, đất nước, khác với thần thoại chủ yếu là không gian vũ trụ, không gian thiên nhiên. Không gian truyền thuyết gắn liền với các địa danh, di tích cụ thể như làng Phù Đổng, hồ Tả Vọng,...Những địa danh di tích ấy đều gắn liền với sự nghiệp của nhân vật truyền thuyết. Đặc biệt, trong không gian truyền thuyết còn trú ngụ của các vị thần, để từ đó yếu tố thần thánh hóa được phát huy tối đa. • Về thời gian: Thời gian truyền thuyết là thời gian lịch sử , thời gian thời đại, triều đại nó được xác định cụ thể hơn so với thời gian thần thoại. Tuy nhiên thời gian của truyền thuyết không ghi rõ thời điểm, ngày tháng, câu chuyện xảy ra bao lâu. Nhân vật trong truyền thuyết xác định được thời gian sinh thành và kết thúc. Nhân vật truyền thuyết là bất tử, nhưng có lý lịch rõ ràng, trải qua các bước đường của cuộc đời như: Lê Lợi, Hai Bà Trưng,…
Trả lời
Không gian – thời gian trong truyền thuyền: • Về không gian: Không gian truyền thuyết là không gian đời thường, không gian chiến trường và không gian xã hội, đất nước, khác với thần thoại chủ yếu là không gian vũ trụ, không gian thiên nhiên. Không gian truyền thuyết gắn liền với các địa danh, di tích cụ thể như làng Phù Đổng, hồ Tả Vọng,...Những địa danh di tích ấy đều gắn liền với sự nghiệp của nhân vật truyền thuyết. Đặc biệt, trong không gian truyền thuyết còn trú ngụ của các vị thần, để từ đó yếu tố thần thánh hóa được phát huy tối đa. • Về thời gian: Thời gian truyền thuyết là thời gian lịch sử , thời gian thời đại, triều đại nó được xác định cụ thể hơn so với thời gian thần thoại. Tuy nhiên thời gian của truyền thuyết không ghi rõ thời điểm, ngày tháng, câu chuyện xảy ra bao lâu. Nhân vật trong truyền thuyết xác định được thời gian sinh thành và kết thúc. Nhân vật truyền thuyết là bất tử, nhưng có lý lịch rõ ràng, trải qua các bước đường của cuộc đời như: Lê Lợi, Hai Bà Trưng,…

sao không có không gian và thời gian thần thoại mà truyền thuyết