1. Kiến thức chung

Các kêng đăng cho thuê nhà?

Ngoài Fb và Bđs.com

Giúp em với ạ ? 😞

Từ khóa: thue_nha, Kiến thức chung

về số lượng các trang thì bạn có thể google rất nhiều trang để đăng tin.

Nếu chưa giải quyết được thì liên hệ mình nhé.

Trả lời

về số lượng các trang thì bạn có thể google rất nhiều trang để đăng tin.

Nếu chưa giải quyết được thì liên hệ mình nhé.

Mình thấy có nhiều lắm bạn ạ:

Mình thì hay dùng batdongsan.com và Chợ Tốt là nhiều nhất. Theo đánh giá chủ quan thì Chợ Tốt dùng tiện và dễ dàng hơn. :))

mình và bạn bè hay lên đây coi tìm nhà