1. Phát triển sản phẩm

Em muốn học một khóa học về UI/UX tại Hà Nội thì học ở đâu tốt ạ?

Từ khóa: ui ux, ui ux design, thiết kế đồ họa, Phát triển sản phẩm

Có Eggcademy của Phowr (Quang), nhưng chưa có lịch mở lớp mới thì phải. Giờ thì mọi người hay trao đổi trên Eggpresso hoặc trả phí hàng tháng để join private channel, bạn có thể tham gia và theo dõi thông tin.

Trả lời

Có Eggcademy của Phowr (Quang), nhưng chưa có lịch mở lớp mới thì phải. Giờ thì mọi người hay trao đổi trên Eggpresso hoặc trả phí hàng tháng để join private channel, bạn có thể tham gia và theo dõi thông tin.