1. Marketing

Các thương hiệu có đang lợi dụng mác “tiêu dùng xanh vì môi trường” để marketing thay vì thật tâm quan tâm đến phát triển bền vững?

Dạo gần đây ngày càng nhiều thương hiệu đưa ra các chính sách kinh doanh phục vụ phát triển bền vững như thay đổi nguyên vật liệu, bao bì, cắt giảm vật chất khó phân huỷ, kêu gọi tái chế,... Đi kèm với việc này họ không quên truyền thông rầm rộ trên các kênh về chiến dịch của mình, đẩy ra những sản phẩm, phụ kiện “xanh” đi kèm trong các gói kinh doanh nhằm thu hút khách hàng. Đây có phải chiêu trò thực tế các thương hiệu đang cố gắng thực hiện để đánh vào tâm lý muốn “sống xanh” của người tiêu dùng từ đó gia tăng lợi nhuận thôi không?

Từ khóa: sống xanh, phát triển bền vững, marketing xanh, marketing

Mình nghĩ nó có thể là cả hai , bản chất khi nó là trending thì sẽ có rất nhiều người ăn theo trending để tận dụng các hiệu quả truyền thông và khả năng thu hút người dùng (do tâm lý đang lo sợ và quan tâm tới những vấn đề đó)

Nhóm làm thực sự, tập trung đúng và biến nó là triết lý kinh doanh mình nghĩ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sẽ là nhóm tồn tại lâu dài. Và theo thời gian khi xu hướng ko còn, hết trend thì nhóm "ăn theo" sẽ rụng hết; chỉ còn lại những nhóm kiên trì và lựa chọn triết lý phát triển bền vững rõ ràng

Trả lời

Mình nghĩ nó có thể là cả hai , bản chất khi nó là trending thì sẽ có rất nhiều người ăn theo trending để tận dụng các hiệu quả truyền thông và khả năng thu hút người dùng (do tâm lý đang lo sợ và quan tâm tới những vấn đề đó)

Nhóm làm thực sự, tập trung đúng và biến nó là triết lý kinh doanh mình nghĩ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sẽ là nhóm tồn tại lâu dài. Và theo thời gian khi xu hướng ko còn, hết trend thì nhóm "ăn theo" sẽ rụng hết; chỉ còn lại những nhóm kiên trì và lựa chọn triết lý phát triển bền vững rõ ràng