Các vấn đề dân cư chung ở các vùng đô thị Kanto?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bởi Kanto là một trong những vùng có mức độ đô thị hóa và nền kinh tế phát triển nhất Nhật Bản,hơn nữa Tokyo còn là thủ đô của Nhật Bản,nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại cũng như cơ quan đầu não của cả nước nên dân số tập trung ở đây vô cùng đông,vì thế sẽ gây nên một số vấn đề cho xã hội: +Giá đất cao:Mật độ dân số ở đô thị lớn nên giá đất tại đây vô cùng đắt đỏ và không ngừng tăng.Tiêu biểu là thủ đô Tokyo,năm 2017,giá nhà ở trung bình là 33,7 triệu Yên (299,391USD) còn các căn hộ trung cư là 492,800 Yên (4378USD)/m2. +Tăng áp lực trong cuộc sống, công việc:Vì dân số cao nên tỉ lệ cạnh tranh trong công việc tăng cao,giá nhà đất tăng cao lại càng làm tăng thêm áp lực về tìm kiếm việc làm và chi phí phải trang trải cho cuộc sống xã hội. +Sự chênh lệch dân cư giữa thành phố và nông thôn:Dân số ở các đô thị phát triển rất đông và đa số là người trẻ tuổi trong khi ở vùng nông thôn thì thưa thớt và hầu hết là ngừoi cao tuổi. +Vấn đề về rác thải:dân số nhiều khiến lượng rác thải mà người dân thải ra nhiều,gây ảnh hưởng đến môi trường .
Trả lời
Bởi Kanto là một trong những vùng có mức độ đô thị hóa và nền kinh tế phát triển nhất Nhật Bản,hơn nữa Tokyo còn là thủ đô của Nhật Bản,nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại cũng như cơ quan đầu não của cả nước nên dân số tập trung ở đây vô cùng đông,vì thế sẽ gây nên một số vấn đề cho xã hội: +Giá đất cao:Mật độ dân số ở đô thị lớn nên giá đất tại đây vô cùng đắt đỏ và không ngừng tăng.Tiêu biểu là thủ đô Tokyo,năm 2017,giá nhà ở trung bình là 33,7 triệu Yên (299,391USD) còn các căn hộ trung cư là 492,800 Yên (4378USD)/m2. +Tăng áp lực trong cuộc sống, công việc:Vì dân số cao nên tỉ lệ cạnh tranh trong công việc tăng cao,giá nhà đất tăng cao lại càng làm tăng thêm áp lực về tìm kiếm việc làm và chi phí phải trang trải cho cuộc sống xã hội. +Sự chênh lệch dân cư giữa thành phố và nông thôn:Dân số ở các đô thị phát triển rất đông và đa số là người trẻ tuổi trong khi ở vùng nông thôn thì thưa thớt và hầu hết là ngừoi cao tuổi. +Vấn đề về rác thải:dân số nhiều khiến lượng rác thải mà người dân thải ra nhiều,gây ảnh hưởng đến môi trường .