Điểm ưu thế là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Điểm ưu thế là trung khu hưng phấn chiếm ưu thế tạm thời, định hướng hoạt động thần kinh trong thời điểm hiện tại.
Trả lời
Điểm ưu thế là trung khu hưng phấn chiếm ưu thế tạm thời, định hướng hoạt động thần kinh trong thời điểm hiện tại.