Cách cải thiện mối quan hệ cho gen z?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Kỹ năng mềm

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

mối quan hệ

,

xã hội

,

bạn bè

,

cuộc sống

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Tiếp xúc với Gen Z, mình nhận thấy các bạn khá nhanh nhẹn và có nhiều tiềm năng. Nhưng do trưởng thành cùng công nghệ nên đôi khi các bạn mắc phải thói quen tối ưu mọi thứ và ứng xử với con người như ứng xử với công cụ, ứng dụng (luôn muốn đối phương quan tâm đến nhu cầu của mình nhiều hơn, mang đến cho mình lợi ích trước, nếu bị từ chối thì dễ nổi nóng, thích được lắng nghe hơn là lắng nghe, chưa biết cách quan tâm đến người khác nhưng dễ cảm thấy buồn khi không được quan tâm).

Có lẽ chìa khóa để cải thiện các mối quan hệ cho Gen Z nằm ở việc cải thiện ngay từ các mối quan hệ trong gia đình. Bởi nếu với cha mẹ, anh em mà chúng ta chưa có mối quan hệ tốt thì sẽ tương đối khó để học được cách kết bạn và phát triển các năng lực cảm xúc xã hội khi bước vào thế giới bên ngoài. 

Đây là suy nghĩ cá nhân của mình và không phải tất cả các bạn Gen Z đều như vậy. Đôi lúc mình nghĩ khái niệm Gen Z có thể sẽ đóng khung chúng ta vào một số định kiến. Trong khi đó, phát triển con người cần sự cởi mở và linh hoạt. Bạn tham khảo nhé.

Trả lời

Tiếp xúc với Gen Z, mình nhận thấy các bạn khá nhanh nhẹn và có nhiều tiềm năng. Nhưng do trưởng thành cùng công nghệ nên đôi khi các bạn mắc phải thói quen tối ưu mọi thứ và ứng xử với con người như ứng xử với công cụ, ứng dụng (luôn muốn đối phương quan tâm đến nhu cầu của mình nhiều hơn, mang đến cho mình lợi ích trước, nếu bị từ chối thì dễ nổi nóng, thích được lắng nghe hơn là lắng nghe, chưa biết cách quan tâm đến người khác nhưng dễ cảm thấy buồn khi không được quan tâm).

Có lẽ chìa khóa để cải thiện các mối quan hệ cho Gen Z nằm ở việc cải thiện ngay từ các mối quan hệ trong gia đình. Bởi nếu với cha mẹ, anh em mà chúng ta chưa có mối quan hệ tốt thì sẽ tương đối khó để học được cách kết bạn và phát triển các năng lực cảm xúc xã hội khi bước vào thế giới bên ngoài. 

Đây là suy nghĩ cá nhân của mình và không phải tất cả các bạn Gen Z đều như vậy. Đôi lúc mình nghĩ khái niệm Gen Z có thể sẽ đóng khung chúng ta vào một số định kiến. Trong khi đó, phát triển con người cần sự cởi mở và linh hoạt. Bạn tham khảo nhé.

Gen Z là một thế hệ ưu tú vì có được những lợi thế về học vấn, tri thức, kỹ năng nhưng quá yếu về khả năng chịu đựng áp lực, và kiểm soát tâm lý, các bạn mà làm đc nữa thì ae gen Y X làm j có cửa chọi lại