Nho Giáo nói gì về những hôn quân bạo chúa và cách thức lên ngôi hợp pháp của Nho Giáo cho dù đó là giết vua bạo chúa độc ác của người lật đổ?

  1. Lịch sử

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Nho giáo có dạy:

"Quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung"

Vậy Nho Giáo có nói gì về hôn quân bạo chúa không?

Mình thắc mắc cách thức lật đổ hôn quân bạo chúa và giết vua đó rồi xưng ngôi thiên tử để không mang tiếng là bất trung. Ý mình nói là người đó cần làm những bước gì để phù hợp giáo lý Nho Giáo và phù hợp với ý nguyện của nhân dân, quý tộc và cả trí thức Nho Giáo (để không bị phản đối) theo kiểu lý tưởng nhất ủng hộ 100% hoặc 99% cũng được (1% phản đối chỉ còn lại hoàng tộc và đám quan nhận lợi ích của vua bị lật đổ).

Từ khóa: 

lịch sử

,

hỏi xoáy đáp hay

Trong nho giáo cũng có 1 đoạn dài nói về quân chủ và những đức tính cần có của quân chủ, và thể hiện mối quan hệ giữa quân chủ và các nhân tố khác, đồng thời Nho giáo cho rằng: "Dân vi quý, xã tắc vi khinh, quân vương phụ", từ đó cho thấy vị trí của vua trong quan điểm của nho giáo bản nguyên vốn ko thực sự cao cao tại thượng như chúng ta vẫn tưởng. Có điều từ sau thời đại nhà Tần, đặc biệt đến nhà Hán, nho giáo với sự kết hợp tổng hòa từ các học thuyết kinh điển như Khổng gia, Pháp gia, đạo gia và được nhào nặn bởi các quân chủ và học giả trung thành với các triều đại phong kiến mà dần bị biến tướng méo mó như ngày nay mà Chu Hy là 1 đại biểu quan trọng nhất mang tính quyết định./.

Trả lời

Trong nho giáo cũng có 1 đoạn dài nói về quân chủ và những đức tính cần có của quân chủ, và thể hiện mối quan hệ giữa quân chủ và các nhân tố khác, đồng thời Nho giáo cho rằng: "Dân vi quý, xã tắc vi khinh, quân vương phụ", từ đó cho thấy vị trí của vua trong quan điểm của nho giáo bản nguyên vốn ko thực sự cao cao tại thượng như chúng ta vẫn tưởng. Có điều từ sau thời đại nhà Tần, đặc biệt đến nhà Hán, nho giáo với sự kết hợp tổng hòa từ các học thuyết kinh điển như Khổng gia, Pháp gia, đạo gia và được nhào nặn bởi các quân chủ và học giả trung thành với các triều đại phong kiến mà dần bị biến tướng méo mó như ngày nay mà Chu Hy là 1 đại biểu quan trọng nhất mang tính quyết định./.