Cách đăng ký Mobile Money tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone và Mobiphone?

  1. Công nghệ

Từ khóa: 

đăng ký

,

mobile money

,

công nghệ

Cái nè lên mạng reseacher là ra hết nè. Lần đó mk cũng đăng kí nhớ không nhầm thì có tận 3 cách đăng kí cơ. Dùng tài khoản viễn thông thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp/rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng... mà không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet. 

Mình để cho cậu link ở dưới đây cậu ấn vào là có hết nhé

Trả lời

Cái nè lên mạng reseacher là ra hết nè. Lần đó mk cũng đăng kí nhớ không nhầm thì có tận 3 cách đăng kí cơ. Dùng tài khoản viễn thông thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp/rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng... mà không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet. 

Mình để cho cậu link ở dưới đây cậu ấn vào là có hết nhé