Cách để có việc làm nhanh nhất khi ra trường?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Nhờ người thân hoặc bạn bè giới thiệu chỗ làm việc hoặc mối quan hệ của họ.

Nếu không có thì bạn hãy tới các Khu công nghiệp - ở đó có rất nhiều công ty và nhiều vị trí để cho bạn lựa chọn. Có thể công việc ban đầu chưa phù hợp với bạn, nhưng bạn có thể làm 1 vài tháng để học hỏi kinh nghiệm. Khi có chút kinh nghiệm rồi thì bạn có thể tự tin nộp hồ sơ ứng tuyển vào các Doanh nghiệp lớn hơn và chuyên nghiệp hơn.

Mà xã hội ngày nay rất chuộng những người giỏi, vậy nên bạn hãy cố gắng tốt nghiệp với cái bằng Giỏi, thêm nữa là có trình độ ngoại ngữ nữa thì cơ hội có việc làm của bạn không có gì là khó cả.

Trả lời

Nhờ người thân hoặc bạn bè giới thiệu chỗ làm việc hoặc mối quan hệ của họ.

Nếu không có thì bạn hãy tới các Khu công nghiệp - ở đó có rất nhiều công ty và nhiều vị trí để cho bạn lựa chọn. Có thể công việc ban đầu chưa phù hợp với bạn, nhưng bạn có thể làm 1 vài tháng để học hỏi kinh nghiệm. Khi có chút kinh nghiệm rồi thì bạn có thể tự tin nộp hồ sơ ứng tuyển vào các Doanh nghiệp lớn hơn và chuyên nghiệp hơn.

Mà xã hội ngày nay rất chuộng những người giỏi, vậy nên bạn hãy cố gắng tốt nghiệp với cái bằng Giỏi, thêm nữa là có trình độ ngoại ngữ nữa thì cơ hội có việc làm của bạn không có gì là khó cả.

Có việc thì dễ nhưng quan trọng việc gì thôi =))))