1. Hướng nghiệp

NÊn làm gì để có kinh nghiệm khi ra trường?

Từ khóa: Hướng nghiệp
Học hỏi thật nhiều.

Trả lời

Học hỏi thật nhiều.
Học hỏi, đi thực tập
Học hỏi, bồi dưỡng chuyên ngành
Tham gia các hoạt động liên quan đến nghành học để bồi dưỡng thêm
Đi thực tập

Tham gia các hoạt động có liên quan đến ngành học hoặc tìm việc làm thêm có liên quan đến ngành học trong những năm đi học