Cách để học tốt tiếng Anh?

Từ khóa: Ngoại ngữ
mạnh dạn dùng nó , dù còn sai nhiều

Trả lời

mạnh dạn dùng nó , dù còn sai nhiều
Học từ mới
Học từ vựng
Thực hành và học chăm chỉ mỗi ngày, tìm phương pháp học phù hợp ví dụ đăng kí lớp giao tiếp của dan hauer hoặc học những clip trực tuyến của ông âuy. Khá bổ ích nhé
Xem phim nghe nhạc tiếng anh